Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

 

Satu Kettunen

PsM, laillistettu psykologi

 

 

Psykologi on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran laillistama ammattihenkilö. Psykologi on sitoutunut noudattamaan Suomen Psykologiliiton hyväksymiä ammattieettisiä sääntöjä. Psykologi pitää salassa asiakkaansa ja muiden asioista saamansa luottamukselliset tiedot.

 

 

Lähestymistapa

Lähestyn ihmisen toimintaa ja hyvinvointia biologian näkökulmasta. Aivojen ja hermoston muovautuminen alkaa sikiöaikana ja kestää läpi elämän. Perimä, oppimiskokemukset ja omat valintamme arjessa muodostavat perustan elämänhallinnan onnistumiselle. Oman ajattelun, tunne-elämän ja toiminnan ymmärtäminen on elämäntaidon lähtökohta. Valmennukseni antaa vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:  • Miten stressi näkyy oman kehoni toiminnassa? Miksi pitkittynyt stressi sairastuttaa?
  • Voinko oppia hallitsemaan stressiä tehokkaammin?
  • Miten tunnistan ja saan voimavarani käyttöön? Mitkä ovat omat vahvuuteni?
  • Mitä hyötyä on tunteista? Miten minun pitää toimia ei-toivottujen tunteideni kanssa?
  • Miten ajattelu vaikuttaa terveyteen? Voinko muuttaa ajatteluani?
  • Mikä merkitys ihmissuhteillaon terveydelle? Miten voin parantaa ihmissuhteideni laatua?
  • Miten voin lisätä suorituskykyäni? Miten pääsen tavoitteisiini?

 

Valmennuksessani saat tietoa ja konkreettisia ratkaisuja elämänlaatusi parantamiseen sekä välineitä tehokkaaseen stressinhallintaan. Valmennuksen keskeinen tavoite on kartoittaa ajattelussasi, toimintatavoissasi ja elämäntilanteessasi ne asiat, joihin sinun on mahdollista vaikuttaa tai jotka jo toimivat. Vievätkö totutut tavat ja ajatuksesi sinua eteenpäin – ovatko ne hyödyllisiä tilanteesi kannalta? Tavoitteena on vähentää kuormitusta – ei lisätä sitä.

 

Koulutus

Psykologian maisteri, Helsingin yliopisto, 1999

Minulla on laaja-alainen tuntemus psykologian eri osa-alueilta, mm. biologinen näkökulma psykologiaan, aivojen ja hermoston toiminta, genetiikka. Olen toiminut työtehtävissä mm. neuropsykologinen arviointi ja kuntoutus, psykiatria, lasten- ja nuorisopsykiatria, kehitys- ja oppimishäiriöiden sekä varhaisen kielenkehityksen arviointi. Lisäksi olen toiminut yliopistotutkijana kehitysneuropsykologian alalla (Jyväskylän yliopisto).

Olen lisäksi hankkinut koulutusta mm. neurologia, sosiaalinen neurotiede, vuorovaikutusterapia, kognitiivinen ryhmänohjaaminen, HOT (Hyväksymis- ja omistautumisterapia) lyhytinterventioissa ja Firstbeat Hyvinvointianalyysi (stressin ja palautumisen mittausmenetelmä).

 

Asiakaspalaute

”Satu on erinomainen huomioimaan keskusteluissa asian ytimen. Hän on analyyttinen ja hän kykenee selittämään vaikeankin asian helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Sadulla on myös kyky löytää luovia ratkaisuja ongelmiin. Hän pystyy jäsentämään asiakkaan ajatukset sanoiksi ja hän jaksaa sekä kuunnella että pohtia asiakkaan kanssa yhdessä ongelmaa, ongelman ratkaisua sekä sen seurauksia.

 Sadulle on helppo puhua, ja itselleni tulee tunne, että hänellä on aito halu auttaa ja hän todella välittää minun, niin fyysisestä kuin henkisestäkin, hyvinvoinnistani. Sana, joka mielestäni hyvin kuvaa yhteistyötä Sadun kanssa on kokonaisvaltainen valaistuminen!” Valaistunut asiakas, 50v.